آشپزی مدرن

کوشش انسانها برای دسترسی به یک تغذیه کافی و سالم است.

آبگوشت بزباش
نویسنده : شیرین میرکرمی - ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ مهر ۱۳٩۳
 


 
 
سوپ دل و جگر
نویسنده : شیرین میرکرمی - ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ مهر ۱۳٩۳
 


 
 
کالجوش
نویسنده : شیرین میرکرمی - ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ مهر ۱۳٩۳
 


 
 
خورش بامیه ترکیه
نویسنده : شیرین میرکرمی - ساعت ٩:٥٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ مهر ۱۳٩۳
 


 
 
سوپ سبزیجات
نویسنده : شیرین میرکرمی - ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ مهر ۱۳٩۳
 


 
 
سوپ کلم بروکلی
نویسنده : شیرین میرکرمی - ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ مهر ۱۳٩۳